ZBIORY BIBLIOTECZNE

 

Książki – okręty myśli żeglujące

 po oceanach czasu i troskliwie

 niosące swój drogocenny ładunek

 z pokolenia na pokolenie”

 /Francis Bacon/

 

Zbiory każdej biblioteki tworzą serce placówki. Księgozbiór to najważniejszy składnik warunkujący istnienie biblioteki. Pozostałe – lokal, bibliotekarz, czytelnicy – stanowią elementy wtórne.

Gromadzenie zbiorów zależy od finansów, przeznaczonych w budżecie na ten cel. Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach pozyskuje nowości poprzez: zakupy ze środków budżetowych, zakupy z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki, darowizny (od autorów, od wydawnictw i firm zajmujących się dystrybucją książek).

Przy zakupie książek zawsze uwzględnia się zainteresowania czytelników, potrzeby osób uczących się i studiujących, rekomendacje osób uznanych za autorytety, pozycje polecane przez krytyków. Pracownicy biblioteki prowadzą też własne rozeznanie nowości wydawniczych.

Płowiecka biblioteka udostępnia swoje zbiory w dwóch formach: na miejscu w czytelni i na zewnątrz poprzez wypożyczanie do domu. Stworzenie warunków wolnego dostępu do półek pozwala czytelnikom na swobodę wyboru, zapoznawanie się z zawartością książki poprzez kartkowanie czy lekturę fragmentów. Bezpośredni kontakt z księgozbiorem daje też ogólną orientację w jego zawartości. Czytelnicy mogą dzięki temu formułować swoje życzenia, przekazywać sugestie dotyczące zakupów. Wolny dostęp do półek to także większa liczba wypożyczeń, czytelnik niejako przy okazji sięga po inne pozycje.

Cały księgozbiór podzielony jest na:

 • księgozbiór podręczny,

 • literaturę piękną polską,

 • literaturę piękną zagraniczną,

 • literaturę dla dzieci i młodzieży:

  • poziom I,

  • poziom II,

  • poziom III,

  • poziom IV,

 • literaturę popularnonaukową,
 • poezję,

 • dramat,

 • lektury dla szkół podstawowych,
 • lektury dla gimnazjów i szkół średnich.

Podział księgozbioru, ustawienie i oznakowanie regałów pozwalają czytelnikom na swobodne korzystanie ze zbiorów i dobrą orientację w ich zawartości. Dokumentacja biblioteki umożliwia analizę wypożyczeń w różnych okresach jej działalności.

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.